На 21.10.11 г. 05:42 онлайн перепись балкарцев в КБР насчитывает:
 
Фамилия: *
Имя:
Населенный пункт:

Ана тилде

Бизни жашауда кёп тюрлю сейир ишле боладыла. Биреуге хата тийсе, неда биреу ачыса, тёгерекдегиле аны кёрмегенча, эшитмегенча этип кетедиле. Кишини эсине да келмейди къатына барып болушургъа, эслерине келсе уа жигитликлери жетмейди. 

 

27 августа 2011 - Де Джами | Подробнее | 1 комментарий | 120 просмотров

← Назад